Stevia Pengganti Gula Racun Putih

Monday, 21 October 2013

Jom Berniaga dengan Produk dan Keuntungan Yang Hebat

Tahukah anda?

Sabda Rasulullah S.A.W. : " 9/10 rezeki adalah datangnya daripada perniagaan". (Riwayat Tarmizi)

Dalil Al Quran tentang perniagaan ,Firman Allah "Wahai orang2 yang beriman,janganlah kamu makan(gunakan) harta2 kamu sesama kamu dengan jalan yang salah(tipu dan sebagainya) kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu,dan janganlah kamu berbunuh bunuhan sesama sendiri.Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu."(An Nisa : 29)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...