Stevia Pengganti Gula Racun Putih

Monday, 6 May 2013

Dunia SMS Kini Sudah Ditinggalkan


Pengguna kini lebih gemar menggunakan Whatsapp dan Twitter untuk berhubung dari menggunakan khidmat pesanan ringkas (sms). Peningkatan ini mungkin disebabkan kos penggunaan khidmat pesanan ringkas (sms) lebih mahal kosnya berbanding dengan penggunaan chatting oleh twitter at
au whatsapp.

Kajian dibuktikan oleh Financial Times, khidmat pesanan ringkas (sms)memang miliki lebih banyak pengguna dibandingkan dengan aplikasi chatting. Namun jika dikira dari jumlah pesanan yang dikirim, aplikasi chatting ternyata jauh lebih banyak. Chatting mampu mengirim sebanyak 41 bilion pesanan setiap hari. Angka tersebut dua kali ganda dibandingkan pesanan yang dikirim melalui SMS. Fakta ini juga turut diperkuatkan dari dakwaan pihak WhatsApp yang mengatakan bahawa mereka memiliki lebih banyak pengguna berbanding Twitter. Pihak WhatsApp juga menyatakan mereka mengirimkan pesanan sebanyak 18 bilion sehari, jumlah itupun lebih banyak dibandingkan pesanan melalui Facebook sebanyak 10 bilion pesanan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...