Stevia Pengganti Gula Racun Putih

Monday, 23 December 2013

Kawan Prather

Cara Hidup Berjiran

  1. Sentiasa menghormati dan berbuat baik terhadap jiran. “Hendaklah ia berperilaku baik terhadap tetangganya.”(Muttafaq’alaih).
  2. Jangan merosakkan harta dan bangunan yang dibina janganlah mengganggu jiran.
  3. Memelihara hak-hak jiran dan saling bantu-membantu. Rasulullah s.a.w bersabda, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah r.a : “….Barangsiapa yang beriman kepada allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya.”
  4. Tidak melakukan sesuatu yang mengganggu jiran. Membuat kekotoran, bunyi bising dan sebagainya. “Demi Allah, tidak beriman; demi Allah, tidak beriman; demi Allah, tidak beriman! Nabi ditanya : Siapa, wahai Rasulullah? Nabi menjawab : “Adalah orang yang tetangganya tidak merasa tenteram kerana perbuatan-nya.” (Muttafaq’alaih).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...